Marek Aureliusz Karczmarzyk

prostuję ludzkie drogi

Zasady prowadzenia spraw

Zlecenie prowadzenia sprawy nie jest zwyczajną usługą. Relacja pomiędzy adwokatem a klientem opiera się na wzajemnej dyskrecji, szczerości i zaufaniu. Tylko przestrzeganie tych zasad pozwala na udzielenie skutecznej pomocy. Konsekwencją tego są czytelne reguły ustalania honorarium, które kształtuje się w zależności od charakteru sprawy i potrzebnego nakładu pracy.

Każdy z klientów przed zleceniem sprawy uzyskuje dokładną i wyczerpującą informację o wszelkich kosztach, a na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry w całości lub zaliczkowo nie mniej niż 50% ustalonej opłaty. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Kancelaria stosuje trzy podstawowe sposoby ustalania wynagradzanie za usługi:

Kwotowy:

Stosowany zazwyczaj w przypadku klientów indywidualnych a polegający na uzgodnieniu na wstępie określonej sumy za daną usługę.

Godzinowy:

Stosowany wobec klientów korporacyjnych oraz w sprawach gdzie nie jest możliwym określenie na wstępie zakresu usługi.

Ryczałtowy:

Stosowany wobec podmiotów gospodarczych, określany w tygodniowych lub miesięcznych przedziałach czasowych w zależności od potrzeb klienta i zakresu usługi.

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana indywidualnie ale pewną wskazówkę może stanowić ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800):

ROZDZIAŁ 2. STAWKI MINIMALNE W SPRAWACH CYWILNYCH, ZE STOSUNKU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

§ 2 Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

facebook google plus twitter