Marek Aureliusz Karczmarzyk

prostuję ludzkie drogi

Specjalizacja

Prowadzę Kancelarię od 1999 r.

Świadczę pomoc prawną przed sądami wszystkich instancji, innymi organami wymiaru sprawiedliwości i organami administracyjnymi w zakresie:

facebook google plus twitter