Marek Aureliusz Karczmarzyk

prostuję ludzkie drogi

Doświadczenie

Ukończyłem aplikację prokuratorską i adwokacką.

Po złożeniu egzaminu adwokackiego rozpocząłem własną praktykę zawodową.

Wykonywanie zawodu łączę z pracą naukową oraz szkoleniową.

Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Gdańskim – w Instytucie Psychologii, w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Wyższej Szkole Bankowej.

Prowadzę szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Jestem egzaminatorem na kolokwiach i adwokackich egzaminach zawodowych.

Moja praca został doceniona między innym przez miesięcznik „Forbes”, który przyznał mi tytuł „Profesjonalisty Forbesa”.

Dużo radości przynosi mi działanie na rzecz samorządu adwokackiego.

Od wielu lat jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku a obecnie jej Wicedziekanem.

Zostałem wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

facebook google plus twitter